Begraafplaats

De begraafplaats in Chaam is al ruim 170 jaar in gebruik bij de Hervormde Kerk. Sinds 2005 is de Protestantse Gemeente te Chaam c.a. geheel eigenaar van de begraafplaats. Deze is van de gemeente Alphen-Chaam, de vorige juridische eigenaar, gekocht voor een symbolisch bedrag. Er is een bestuur ingesteld door de Kerkenraad. Dit bestuur valt onder het College van Kerkrentmeesters en voert het beheer en de administratie. Ook kunt u zich met het bestuur in verbinding stellen als er vragen zijn of als er iemand begraven moet worden.

begraafplaats_04Naast de zorg bij de uitvaart is het onderhoud van de begraafplaats een belangrijke taak van het bestuur. Er was sprake van achterstallig onderhoud, maar als u nu gaat kijken zult u zien dat dit voor een groot deel is weggewerkt.

Eind 2008 zijn er een aantal oude graven geruimd mede omdat de nabestaanden geen prijs meer stelden op verlenging van de grafrechten en om zodoende ruimte te maken voor nieuwe graven.
Deze zijn ondergebracht in een verzamelgraf met vermelding van de namen op de grafsteen. Zeker is in ieder geval dat het ruimen met de grootste zorg wordt omgeven. De wettelijke voorschriften zijn daar heel duidelijk in. Bij het algemene graf komt een steen met de namen van hen die daar begraven liggen. Ook zullen wij proberen om echt oude grafzerken een goede plaats te geven als het graf zelf niet meer bestaat.

Nieuw is ook dat er nu ook grafrechten, een zogenaamd “eigen graf” met een duur van 10 of 20 jaar en het recht op verlenging van 10 jaar, worden verleend en er kunnen reserveringen gemaakt worden. Een aantal mensen heeft dat al gedaan en met anderen zijn wij in gesprek. Als van een oud graf de nabestaanden niet bij ons bekend zijn, wordt er een bordje bij dat graf geplaatst. Wij vragen of belanghebbenden/nabestaanden op die bordjes willen reageren Verder is het op onze begraafplaats mogelijk om een familiegraf in te richten. Dat is goedkoper dan het verlenen van meerdere grafrechten. Er is een ruimte voor het plaatsen van urnen en ook asverstrooïng is mogelijk.

terug